Zen Nihon Kendo Renmei Seitei İaido

Tüm iaido öğrencileri Japon Kendo Federasyonu tarafından belirlenmiş (Zen Nihon Kendo Renmei, kısaca ZNKR) olan ve genellikle Seitei Iai olarak da adlandırılan standart iaido çalışması yaparlar.
1960 ve 1970’lerde ZNKR tarafından yapılan çalışmalar ile 10 temel form (kata) geliştirildi/belirlendi. Seitei Iai formlarının/katalarının oluşturulmasındaki amaç, ulusal ve daha sonra uluslar arası seviyelendirme/derecelendirme yapılabilmesi için bir standartın üretilmesiydi.
2000 yılı sonbaharında, ZNKR iki yeni form/kata eklemesi yaptı. Bu katalar “Sou giri” ve “Nuki uchi”. Böylece Seitai Iai kataları 12 katadan oluştu.
Bu on iki temel form/kata üç bölüme ayrılır. İlk üç form/kata Seiza no bu sınıfındadır ve seizaoturuşunda gerçekleştirilir. Dördüncü Form/kata Tatehize no bu sınıfındadır ve tatehiza oturuşunda gerçekleştirilir. Beşinci katadan  onikinci kataya kadar olan formlar/katalar Tachi no bu sınıfındadır ve ayakta gerçekleştirilirler.

1. Ippon me Mae (ön)

Rakip önde,  kirioroshi  kesiş

2.Nihon me Ushiro (arka)

Rakip arkada kirioroshi  kesiş.

3.Sanhon me Uke nagashi

Sol tarafımızda ayakta olan rakibin saldırısına blok ukenagashi, ardından rakibin kesa çizgisi üzerinden çapraz kesiş

4.Yonhon me Tsuka ate (Tsuka ile darbe/atak)

Önde ve arkada seiza pozisyonunda oturan iki rakibe karşı kesiş.

5.Gohon me Kesa giri (Kesa çizigisinden kesiş)

Önden yaklaşan rakibi kesa çizgisi üzerinden çapraz kesiş

6.Roppon me Morote tsuki (İki el ile itiş)

İkisi önden biri arkadan yaklaşan üç rakibe, kılıç ile itiş ve kesiş

7.Nanahon me Sanpo kiri (Üç yönde kesiş)

Önden sağdan ve soldan yaklaşan üç rakibe doğru kesiş

8.Hachihon me Ganmen ate (Yüzün ortasına darbe/atak)

Biri önden diğeri arkadan yaklaşan iki rakibe kesiş ve kılıç ile itiş

9.Kyuhon me Soete tsuki (Kılıcı yanından destekleyen el ile itiş/vuruş)

Solda birlikte ilerleyen rakibe kılıcı el ile destekleyerek itiş/vuruş

10.Jyuppon me Shiho kiri (Dört yöne kesiş)

Dört yönden yaklaşan rakiplere kesiş

11.Jyu-ippon me Sou giri

Önden yaklaşan rakibe çoklu kesiş .Bu kata Muso-Shinden-ryu ve Muso-Jikiden-Eishin-ryu daki Sou-makuri” den uyarlanmıştır.

12.Jyu-nihon me Nuki uchi

Alan boşaltarak önden yaklaşan rakibi kesiş. Bu kata Mugai-ryu daki Gyokkou” dan uyarlanmıştır.